Termene și Condiții

Art. 1 Dispoziții generale

1. 1 Prezentul acord este o ofertă publică (denumit în continuare „Acordul”) și definește condițiile de utilizare a materialelor și serviciilor postate pe site, precum și în paginile de pe rețelele sociale ale Vânzătorului de pe Internet de către vizitatorii și utilizatorii acestor servicii.

1. 2 Acordul se află în vigoare începând cu momentul acceptării ofertei și până la finalizarea programului pentru care Cumpărătorul își exprimă consimțământul, cu excepția încetării sale înainte de termen în condițiile prezentului acord.

Art. 2 Termeni folosiți în prezentul acord

2. 1 Cumpărătorul/Utilizatorul – un utilizator de Internet care a acceptat condițiile prezentului Acord și a plătit pe site-ul vânzătorului.

2. 2 Administrarea serviciului (Vânzător) – proprietate individuală a Ruxandrei Ioana Drăgan – SUPREME BRILLIANCE FZ-LLC, cu sediul în Business Center RAKEZ Ras Al Khaimah, UAE, cont de decontare AE220330000019100418654, sucursala bancară Mashreq Bank Abu Dhabi Main 1.3.

2. 3 Materiale/Conținut – texte sau înregistrări audio-video dezvoltate de către Vânzător (inclusiv, dar fără a se limita la coperți, calendare, cărți poștale, ilustrații), prezentate sub formă de hârtie și, de asemenea, în formă electronică pe Internet în diferite formate, plasate pe rețelele sociale de către Vânzător, accesibile utilizatorilor prin adăugarea la un chat sau canal privat.

2.4 Comandă – cererea Utilizatorului pentru achiziționarea produsului Vânzătorului, întocmită de Utilizator însuși printr-un formular electronic pe site; confirmarea faptului că s-a realizat plasarea comenzii se realizează prin atribuirea unui număr de identificare unic; la plasarea unei comenzi, Cumpărătorul va indica următoarele informații: (i) prenumele Cumpărătorului, (ii) beneficiarul Comenzii, (iii) număr de contact, (iv) e-mail, (v) adresa, (vi) informații despre cardul de utilizator și (vii) informații despre achiziții.

2.5 Site-ul Vânzătorului (website) – o resursă informațională de pe Internet parținând Vânzătorului, localizată pe domeniul https://ruxettedragan.com/.

2.6 Serviciile – site-ul Vânzătorului și paginile sale din rețelele sociale sunt considerate resurse informaționale aparținând Vânzătorului.

2.7 Acord – prezentul Acord de utilizare care reglementează relațiile contractuale dintre nzător și Utilizator pe întreaga perioadă de interacțiune cu privire la achiziția de bunuri și servicii, nclusiv obținerea accesului Utilizatorului la Conținut și Servicii.

2.8 Program/Training – formare activă a utilizatorilor oferită de Vânzător prin utilizarea serviciilor sale.

2.9 Scopul final al trainingurilor – îmbunătățirea anumitor abilități ale utilizatorilor, precum și furnizarea de noi informații pentru auto-instruire și autoeducare.

2.10 THE MANIFESTO – curs de formare compus din mai multe training-uri.

2.11 ​Scopul THE MANIFESTO – de a oferi utilizatorilor informații cuprinzătoare și sistematice pentru a-și îmbunătăți abilitățile și cunoștințele în diverse domenii ale vieții.​

Art. 3 Obiectul Acordului

3. 1 Vânzătorul oferă Cumpărătorului oportunitatea de a participa la training în mod plătit; prin acceptarea ofertei în vederea furnizării Serviciilor, respectiv prin dobândirea accesului la grupurile de chat închise ale rețelelor sociale WhatsApp sau ZOOM, un Cumpărător se obligă să efectueze în timp util plata corespunzătoare, precum și să respecte cu strictețe condițiile de participare la Trainingul prevăzut în Art. 5 din prezentul acord.

3. 2 Nu dezvăluie părților terțe informațiile primite de la Cumpărător în timpul înregistrării, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Acord, în Politica de confidențialitate a Vânzătorului și în legislația în vigoare.

3. 3 Vânzătorul oferă utilizatorului dreptul de a accesa prin servicii următoarele tipuri de informații: (i) informații textuale, (ii) materiale audio, (iii) materiale video, (iv) materiale fotografice, (v) linkuri către materiale postate pe alte site-uri și servicii; în același timp, Vânzătorul nu este responsabil pentru publicarea serviciilor sale de către terți, informații care încalcă legislația în vigoare; cu toate acestea, într-o atare situație, ia imediat măsuri pentru a opri încălcările. 

Art. 4 Obligațiile părților

4.1 Obligațiile Vânzătorului

4.1.1 Vânzătorul este obligat să nu dezvăluie terțelor persoane informațiile primite de la Cumpărător în timpul înregistrării, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Acord, în Politica de confidențialitate a Vânzătorului sau/și în legislația în vigoare.

4.1.2 Vânzătorul este obligat să asigure o protecție completă a contului de utilizator.

4.1.3 Vânzătorul este obligat să furnizeze toate informațiile disponibile despre Utilizator autorităților publice autorizate în cazurile stabilite de lege.

4.2 Obligațiile Cumpărătorului

4.2.1 Cumpărătorul este obligat să completeze toate câmpurile obligatorii din formularul de comandă de la Serviciile Vânzătorului.

4.2.2 Cumpărătorul este obligat să efectueze plăți în timp util și complete, în conformitate cu Art. 6 din prezentul acord.

4.2.3 Cumpărătorul este obligat să utilizeze Materialele numai în scopuri personale non-comerciale, în special pentru citire, ascultare, vizionare, precum și alte nevoi personale care nu au legătură cu activitatea profesională/antreprenorială.

4.2.4 Cumpărătorul este de acord (i) să respecte cu strictețe condițiile de participare la fiecare sesiune/temă, precum și la întregul program, prevăzut în secțiunea 4 a prezentului acord, (ii) să nu difuzeze informații, documente, date care vizează propagandă de război, incitând la ură și dușmănie națională, rasială sau religioasă, precum și alte informații, documente, date care pot fi considerate jignitoare, discrimantorii sau care pot aduce atingere demnității sau altor drepturi și valori ale celorlalți participanți la program ori care sunt imorale, (iii) să nu posteze materiale cu caracter publicitar, erotic, pornografic, precum și alte informații a căror publicare este interzisă sau contrară normelor actuale ale legislației în vigoare, (iv) să nu împrumute / transfere datele pentru utilizare ale contului și / sau autentificarea și parola contului său către terți, (v) să nu înregistreze un cont în numele sau în locul altei persoane, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare, (vi) să nu utilizeze scripturi (programe) pentru colectarea automată de informații, (vii) să nu încalce în niciun fel obligațiile sale afectând, astfel, performanța Serviciilor. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

4.2.5 Cumpărătorul nu are dreptul (i) să transfere sau să distribuie materialele achiziționate către terți, integral sau parțial, (ii) să distribuie materialele și elementele sale prin utilizarea mass-media, inclusiv, dar fără a ne limita la radio, televiziune, internet, (iii) să realizeze producția (copierea) materialelor sau a elementelor acestora sub orice formă, cu un scop diferit de cel prevăzut la clauza 4.2.3. din prezentul acord, (iv) să modifice sau prelucreze altfel textele Materialelor. Cumpărătorul înțelege pe deplin și își asumă în mod expres faptul că o încălcare a acestor prevederi reprezintă o încălcare a dreptului de autor și presupune atragerea răspunderii în conformitate cu legislația în vigoare.

4.2.6 Nu este permisă utilizarea Conținutului și a materialelor Vânzătorului fără acordul deținătorilor de drepturi de autor. Toate informațiile pe care Cumpărătorul ajunge să le cunoască prin parcurgerea THE MANIFESTO sunt proprietatea Vânzătorului și a contractanților săi și sunt protejate de legislația în vigoare.

5. Condiții de participare în THE MANIFESTO și formările separate

5.1 Fiecărui participant la Program i se atribuie teme; acestea sunt obligatorii și trebuie îndeplinite până la o dată specifică, Vânzătorul având dreptul să impună Cumpărătorului atât necesitatea întocmirii temelor, cât și a întocmirii lor până la o anumită dată.

5.2 O condiție necesară pentru îndeplinirea temelor este punctualitatea. Fiecare temă are un termen limită, a cărui încălcare înseamnă neîndeplinirea temei.

5.3 Neîndeplinirea chiar și a unei singure teme poate duce la încetarea contractului și, respectiv, a participării Cumpărătorului la Program, prin excluderea din program și încetarea accesului la Servicii fără rambursarea costurilor suportate de Cumpărător. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

5.4 Dacă, din orice motive, Cumpărătorul are nevoie de un timp mai lung pentru a finaliza temele decât cel stabilit de către Vânzător, atunci este obligat să anunțe Vânzătorul despre acest lucru în chat-ul de servicii în care se realizează interacțiunea cu Vânzătorul, înainte de expirarea termenului de trimitere a temei pentru acasă.

5.5 Rapoartele asupra temelor finalizate sunt furnizate de către Cumpărător către Vânzător într-una dintre următoarele forme: (i) sub formă de text într-o discuție personală cu Vânzătorul, (ii) sub forma unei fotografii sau a unei capturi de ecran conținând temele finalizate, (iii) un raport video cu privire la sarcina finalizată, raportarea făcându-se numai după finalizarea temei finale. Cumpărătorul va fi notificat suplimentar de către Vânzător în chat-ul de servicii. Raportul cu privire la temele terminate nu poate fi realizat în niciun caz sub forma unui document electronic în format Word sau Excel sau sub formă de mesaje audio, iar utilizarea raport video este posibilă numai la finalizarea temei.

5.6 Posibilitatea rambursărilor este luată în considerare individual și se realizează în conformitate cu procedura descrisă în prezentul acord. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

5.7 Vânzătorul nu este responsabil pentru utilizarea oricăror medicamente sau suplimente dietetice pe care Cumpărătorul le consumă în timpul participării la Program, acestea neavând legătură cu participarea la Program. Vânzătorul nu oferă asistență medicală și nu este implicat în promovarea / vânzarea de medicamente, prin urmare, nu este responsabil pentru consecințele care pot apărea în legătură cu participarea la THE MANIFESTO a participanților care au orice fel de boală. În cazul în care acesta suferă de o afecțiune, Cumparatorul trebuie să solicite sfaturi cu privire la siguranța participării la THE MANIFESTO de la un medic specialist. Administrarea Serviciilor nu este responsabilă pentru consecințele negative asupra sănătății Utilizatorilor care pot apărea în timpul participării la THE MANIFESTO.

5.8 Participarea la THE MANIFESTO și accesul la conținutul programului sunt permise fără restricții persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, precum și persoanelor care, potrivit legislației, au dobândit capacitate de exercițiu deplină înainte de vârsta de 18 ani. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani pot fi eligibile să participe la MANIFESTO doar cu acordul scris al reprezentanților lor legali.

5.9 Informațiile primite de utilizatori în timpul participării la THE MANIFESTO nu pot fi utilizate de aceștia în scopuri contrare legislației în vigoare. În cazul încălcării acestei condiții, Vânzătorul își rezervă dreptul de a înceta accesul acestor Cumpărători la Conținutul și Serviciile Vânzătorului fără a rambursa costurile suportate. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

5.10 Cumpărătorilor li se interzice (i) să creeze grupuri pe rețelele de socializare folosind baza de date cu numere de telefon ale altor cumpărători și (ii) să invite participanții la astfel de grupuri. În cazul încălcării acestei interdicții, Vânzătorul își rezervă dreptul de a înceta accesul acestor Cumpărători la Conținutul și Serviciile Vânzătorului, fără a rambursa costurile suportate. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

5.11 Este interzisă trimiterea către alți cumpărători de mesaje personale cu caracter comercial, publicitar sau necomercial (apeluri de caritate).

5.12 Pentru toate problemele legate de serviciile prestate în THE MANIFESTO, precum și pentru toate întrebările care au fost puse în chat-ul programului, dar au rămas fără răspuns din diverse motive, Cumpărătorul trebuie să contacteze Serviciul de asistență pentru clienți la faith@ruxettedragan.com.

5.13 Condițiile de participare la fiecare program individual pot diferi de cele de mai sus și sunt stabilite individual. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

Art. 6 Termene și condiții de cumpărare

6.1 Pentru a face o achiziție, Cumpărătorul trebuie să completeze toate câmpurile formularului de comandă de pe Serviciile Vânzătorului.

6.2 În cazul unor modificări ale datelor furnizate anterior de către Cumpărător și necesare pentru ca Vânzătorul să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile din acest acord, Cumpărătorul este obligat să notifice imediat Vânzătorul, trimițând o notificare corespunzătoare Serviciului de asistență pentru clienți la faith@ruxettedragan.com.

6.3 Vânzătorul nu este responsabil pentru neîndeplinirea și / sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de a vinde și / sau furniza servicii Cumpărătorului, dacă încălcarea specificată este asociată cu furnizarea de date false și / sau eronate / neactualizate despre Cumpărător, precum și nerespectarea de către Cumpărător a condițiilor prezentului acord. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

6.4 Prețul programelor poate fi modificat de către Vânzător fără o notificare prealabilă și este indicat pentru fiecare program în parte și pe cardul detaliat din cadrul programului afișat în catalogul din Servicii. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

6.5 Vânzătorul acceptă plata lucrărilor în moneda AED, USD, EUR si RON, în conformitate cu legislația în vigoare.

6.6 Pentru informații suplimentare cu privire la achiziția programelor, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți la faith@ruxettedragan.com.

6.7. Condiții de plată pentru persoane fizice

6.7.1 O persoană fizică poate achiziționa Programul de servicii plătind cu card de credit bani electronici.

6.7.2 Plata programului cu cardul de credit se poate efectua folosind următoarele carduri de debit și credit: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

6.7.3 Plata programului prin monedă electronică poate fi efectuată folosind sistemele de plată Paypal, Revolut, Transfer Bancar. Informații detaliate despre procedura și regulile de efectuare a plăților sunt furnizate de sistemele de plată relevante.

6.7.4 În cazul plății prin monedă electronică și / sau card bancar, comanda este confirmată după primirea fondurilor în contul bancar al Vânzătorului.

6.7.5 Anularea comenzii și restituirea se efectuează în modul și formularul prevăzute la Art. 7 din prezentul acord.

Art. 7 Returnare și schimb de programe

7.1 Rambursările se fac exclusiv contactând asistența faith@ruxettedragan.com

7.2 Restituirile sunt posibile numai dacă Cumpărătorul nu a obținut încă acces la Conținut și Servicii sau dacă Programul nu a fost primit total sau parțial.

7.3 Examinarea cererii de returnare / schimbare a lucrării este realizată de către Vânzător în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii acesteia.

7.4 Rambursările se efectuează prin transfer bancar de fonduri la datele bancare ale Cumpărătorului specificate în Comandă.

Art. 8 Răspunderea părților

8.1 Cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate și toate riscurile asociate cu utilizarea Programului. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

8.2 Cumpărătorul este complet responsabil pentru utilizarea de către terți a informațiilor transmise de către Vânzător la numărul de telefon indicat de Cumpărător în timpul înregistrării in program. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

8.3 Vânzătorul nu este responsabil pentru nicio cheltuială a Cumpărătorului sau daune directe sau indirecte care ar putea fi cauzate Cumpărătorului ca urmare a utilizării programului în neconformitate cu scopul. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

8.4 Vânzătorul nu este responsabil pentru calitatea accesului la Program pe Internet.

8.5 Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele directe sau indirecte suferite de Cumpărător ca urmare a erorilor de transmitere a datelor, defecțiunilor / defectelor în operarea software-ului și / sau a echipamentelor, pierderi și daune de date, erori în procesarea sau afișarea datelor, întârzieri în transmiterea datelor și alte defecțiuni, care au avut loc fără vina Vânzătorului. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

8.6 Serviciile Vânzătorului sunt furnizate fără nicio garanție directă sau indirectă potrivit căreia Serviciile menționate pot fi sau nu potrivite pentru scopuri specifice de utilizare de către Cumpărător. Cele de mai sus înseamnă că Vânzătorul este responsabil pentru calitatea Programelor, dar nu și pentru rezultatele folosirii lor de către Cumpărător. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

8.7 Vânzătorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a utiliza Serviciile de către Cumpărător pentru niciun motiv, inclusiv, fără a se limita la: erori, omisiuni, întreruperi, ștergeri, defecte, întârzieri în procesarea sau transmiterea datelor, întreruperea liniilor de comunicare, defecțiuni ale echipamentului, eventualele defecțiuni tehnice sau alte probleme legate de rețelele sau serviciile telefonice, sistemele informatice, serverele sau furnizorii, echipamentele de calculator sau telefonice, software-ul, neîndeplinirea obligațiilor furnizorilor anumitor servicii, furtul, distrugerea sau accesul ilegal la materialele utilizatorilor detașați pe servicii sau în altă parte dacă astfel de motive nu s-au produs din vina Vânzătorului.

8.8 Vânzătorul nu este responsabil pentru nicio cheltuială a Utilizatorului și nici pentru orice fel de daune directe sau indirecte, inclusiv profituri pierdute sau date pierdute, daune morale, atingeri aduse demnității sau bunei reputații care pot fi cauzate Utilizatorului din cauza utilizării Serviciilor și (sau) aplicațiilor aferente, în alte scopuri decât din cele specificate în clauza 4.2.3. din prezentul acord. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

8.9 Vânzătorul nu este responsabil pentru vizitarea și utilizarea resurselor externe, link-uri care pot fi conținute în Servicii.

8.10 Administrația Serviciilor nu este responsabilă și nu are obligații directe sau indirecte față de Utilizator în legătură cu orice pierderi sau pierderi posibile asociate cu conținutul Serviciilor, bunurilor sau serviciilor disponibile sau primite prin site-uri sau resurse externe sau alte contacte ale Utilizatorului în care a intrat folosind informațiile postate pe Servicii sau link-uri către resurse externe. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

8.11 Cumpărătorul este de acord că Administrația Serviciilor nu poartă nicio responsabilitate și nu are obligații în legătură cu publicitatea care poate fi plasată pe Servicii. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

9. Diverse

9.1 Acordul intră în vigoare din momentul în care Cumpărătorul își exprimă consimțământul prin apăsarea butonului corespunzător de la Serviciile Vânzătorului.

9.2 Părțile vor fi scutite de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor din prezentul acord dacă aceasta a fost o consecință directă a circumstanțelor de forță majoră care au apărut după încheierea prezentului acord și dacă părțile nu puteau să prevadă aceste circumstanțe și nici să le împiedice prin măsuri rezonabile.

9.3 În cazul în care una sau mai multe clauze ale Acordului sunt considerate ca fiind lovite de ineficacitate sau nulitate, celelalte dispoziții ale Acordului rămân valabile. Clauzele lovite de ineficacitate sau nulitate vor fi înlocuite cu dispozițiile legale.

9.4 Toate anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta, inclusiv Politica de confidențialitate.

9.5 În toate celelalte aspecte, părțile au convenit să fie ghidate de legislația în vigoare.

9.6 Vânzătorul are dreptul de a modifica Acordul prin plasarea obligatorie a informațiilor relevante cu privire la Serviciile Vânzătorului. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

9.7 Pentru toate problemele ce pot apărea pe parcursul furnizării serviciilor prestate de Vânzător, Cumpărătorul are dreptul de a contacta Serviciul de asistență al Vânzătorului la adresa de e-mail love@ruxettedragan.com. Vânzătorul se angajează, într-un termen rezonabil, să ia măsurile necesare și posibile pentru a lua în considerare și a rezolva astfel de solicitări, dacă este posibil.

9.8 Vânzătorul are dreptul de a schimba unilateral condițiile prezentului acord în orice moment. Astfel de modificări intră în vigoare din momentul în care noua versiune a acordului este publicată pe Servicii. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu modificările făcute, este obligat să refuze în mod explicit accesul la Conținut și Servicii, să înceteze utilizarea Programelor și să lase în mod independent chat-ul WhatsApp închis. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul în mod expres cu privire la dispozițiile prezentei clauze.

9.9 Prin înregistrarea la Servicii, Cumpărătorul este de acord să primească mesaje după cumpărare – despre plata realizată și compunerea comenzii.

Art. 10 Rezolvarea diferendelor

10.1 Disputele și diferendele apărute între părți care pot apărea pe perioada desfășurării prezentului acord sunt soluționate în ordinea ivirii lor. Termenul de examinare a unei sesizări este de 1 (o) lună calendaristică din momentul primirii acesteia.

10.2 Dacă părțile nu ajung la un acord, atunci diferendele lor vor fi soluționate de instanța competentă în conformitate cu legislația în vigoare.