Politică de Confidențialitate

ceastă Politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politica”) este o anexă la Acordul de utilizare și definește procedura de prelucrare și protejare a informațiilor personale despre Utilizatori, care RUXANDRA-IOANA DRAGAN (denumită în continuare „Administrație”) primește timpul pentru utilizarea site-ului paginilor de administrare de pe rețelele sociale (în continuare), în comun – Servicii), în conformitate cu clauza 1.6 din Acordul de utilizare. Înainte de a utiliza serviciile, utilizatorii ar trebui să se familiarizeze cu termenii acestei politici de confidențialitate, elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

1. Dispoziții generale

1.1 Utilizarea Serviciilor sub orice formă înseamnă consimțământul necondiționat al Utilizatorului pentru termenii acestei Politici de confidențialitate și condițiile pentru prelucrarea informațiilor personale ale utilizatorului specificate în aceasta. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, Utilizatorul ar trebui să se abțină de la utilizarea Serviciilor.

1.2 Politica de confidențialitate (inclusiv oricare dintre clauzele acesteia) poate fi modificată unilateral de către Administrație, fără nicio notificare specială și fără plata vreunei compensații în legătură cu aceasta. Noua versiune a Politicii de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării pe servicii.

1.3 Acceptând termenii acestei Politici, Utilizatorul își exprimă consimțământul pentru prelucrarea de către Administrație a datelor despre Utilizator în scopurile prevăzute de această Politică, precum și pentru transferul de date despre Utilizator către terți în cazurile enumerate în această Politică. Consimțământul specificat poate fi revocat de către utilizator numai după notificarea scrisă către administrație cu cel puțin 180 de zile înainte de data prevăzută de încetare a utilizării datelor de către Administrație. Utilizarea Serviciilor folosind un browser web care acceptă date de la cookie-uri înseamnă că Utilizatorul este de acord că Administrația poate colecta și prelucra date de la cookie-uri în scopurile prevăzute de această Politică, precum și de a transfera date de la cookie-uri către terți în cazurile enumerate. în această politică. Dezactivarea și / sau blocarea de către utilizator a opțiunii unui browser web pentru a primi date de la cookie-uri înseamnă o interdicție a colectării și procesării de către Administrație a datelor de pe cookie-uri, în conformitate cu termenii acestei Politici de confidențialitate.

1.4 De regulă generală, Administrația nu verifică exactitatea informațiilor personale furnizate de Utilizatori. În același timp, în cazurile prevăzute de Acordul de utilizare, Utilizatorul este obligat să furnizeze confirmarea autenticității informațiilor personale furnizate de acesta despre el însuși.

2. Componența informațiilor despre Utilizatori pe care Administrația o primește

2.1 Prezenta politică se aplică următoarelor TIPURI de informații personale:

2.1.1 Informații personale postate de utilizatori, inclusiv, dar nu exclusiv despre ei înșiși, la completarea formularului de comandă, în conformitate cu clauza 1.4. Acordul de utilizator, precum și alte acces la informații personale la care Utilizatorul furnizează Administrația prin Serviciile sale sau serviciile terților sau informațiile personale postate de Utilizatori în procesul de utilizare a Serviciului. Informațiile personale obținute în acest mod pot include, în special, numele, prenumele, numele de mijloc, numărul de telefon, adresa de e-mail a Utilizatorului, adresa pentru livrarea comenzii, informații despre cardul utilizatorului, informații despre cumpărături și comenzi, alte informații sunt furnizate de către utilizator către discreție. Este interzis să furnizați Utilizatorului date cu caracter personal ale terților fără permisiunea unor astfel de terți pentru difuzarea acestuia sau dacă aceste date personale ale terților au fost primite de către Utilizator însuși din surse de informații disponibile publicului.

2.1.2 Această politică se aplică datelor cu caracter personal furnizate Administrației de către solicitanții pentru deschiderea de locuri de muncă în aceasta. Solicitanții de locuri de muncă, trimitând un CV către Administrație folosind Serviciile sau prin e-mail, pentru a trece un interviu și o angajare ulterioară, exprimând astfel consimțământul pentru prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, nume intermediar, data nașterii, cetățenie, orașul de reședință, contacte (telefon, adresa de e-mail), locul de muncă și data lucrării, precum și alte date care vor fi furnizate de aceștia.

2.1.3 Datele transferate automat la Servicii în procesul de utilizare a acestora folosind software-ul instalat pe dispozitivul Utilizatorului, inclusiv Adresa IP, numărul de rețea individual al dispozitivului (adresa MAC, ID-ul dispozitivului), numărul de serie electronic (IMEI, MEID), date din cookie-uri, informații despre browser, sistemul de operare, timpul de acces și interogările de căutare ale utilizatorului.

2.1.4 Date furnizate suplimentar de către Utilizatori la solicitarea Administrației pentru a îndeplini obligațiile Administrației față de Utilizatori cu privire la utilizarea Serviciilor.

2.1.5 Alte informații pentru utilizatori, a căror colectare și / sau prelucrare este stabilită prin acordul de utilizare al administrației.

3. Obiectivele colectării și procesării informațiilor despre utilizatori

3.1 Administrația colectează și procesează numai informațiile despre utilizatori, inclusiv datele lor personale, care sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor în cadrul furnizării accesului la Produse, precum și promovarea serviciilor și / sau bunurilor Administrației pe piață, prin contactul direct cu clienții folosind diferite mijloace de comunicare, inclusiv prin telefon, e-mail, lista de corespondență, pe internet, etc .; în vederea îmbunătățirii bunurilor, lucrărilor și servicii furnizate de Administrație; în alte scopuri, dacă acțiunile Administrației nu contravin legislației actuale.

3.2 Administrația poate utiliza informațiile personale ale Utilizatorilor în scopul:

3.2.1 identificarea unei părți în cadrul acordurilor dintre Administrația Utilizatorului.

3.2.2 furnizarea utilizatorilor de servicii care utilizează Serviciile și să își îndeplinească obligațiile față de aceștia, inclusiv clarificarea datelor de plată, procesarea comenzilor și anchetelor și îmbunătățirea suplimentară a Serviciilor, dezvoltarea de noi servicii.

3.2.3 informarea Utilizatorilor despre apariția de noi materiale pe Servicii, trimiterea de solicitări cu privire la utilizarea Serviciilor, feedback de la Utilizator.

3.2.4 efectuarea sarcinilor de marketing, efectuarea de studii statistice și alte studii pe baza datelor anonimizate.

3.2.5 informarea Utilizatorului prin e-mailuri. Prin transmiterea datelor sale, Utilizatorul este de acord să primească mesaje cu caracter publicitar-informațional și mesaje de serviciu (buletin informativ).

3.3 Utilizatorul își exprimă consimțământul pentru transferul informațiilor personale despre el către partenerii administrației, terților în scopurile prevăzute la punctul 3.2 din prezenta Politică de confidențialitate.

4. Prelucrarea informațiilor despre utilizatori

4.1 Informațiile personale despre utilizatori sunt stocate în conformitate cu legislația aplicabilă.
 
4.2 Utilizatorul este notificat prin prezenta și este de acord că Administrația poate primi date personale ale unor terți care sunt furnizate de utilizator atunci când utilizează Serviciile și le folosește pentru a îndeplini anumite obligații față de acesta, cu condiția ca Utilizatorul să garanteze acordul terților, datele despre care furnizează atunci când utilizează Serviciile. , pentru prelucrare de către Administrație, în scopurile prevăzute de prezenta politică, precum și pentru transferul acestor date în cazurile enumerate în această politică.
 
4.3 În plus, Utilizatorul este notificat prin prezenta și este de acord că Administrația poate primi date statistice anonimizate (fără referire la Utilizator) cu privire la acțiunile Utilizatorului atunci când utilizează Serviciile.

5. Măsuri pentru protejarea informațiilor despre utilizatori

5.1 Administrația ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale despre utilizatori de accesul neautorizat sau accidental la aceștia, distrugerea, modificarea, blocarea, distribuirea informațiilor personale, precum și de la alte acțiuni ilegale cu aceasta. Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la, verificarea internă a colectării datelor, stocării și prelucrării și măsurilor de securitate, inclusiv măsuri pentru asigurarea acestora securitatea fizică a datelor pentru a preveni accesul neautorizat la informații personale.

5.2 La prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Administrația este ghidată de Legislația în vigoare „Cu privire la datele cu caracter personal” din 28 Decembrie/2018 nr. 363

6. Dispoziții finale

6.1 Această Politică, relațiile dintre Utilizator și Administrație care apar în legătură cu aplicarea acestei Politici, precum și problemele care nu sunt reglementate de această Politică, sunt reglementate de legislația in viguare.Apendicele nr. 1 la ACORDUL UTILIZATOR la website.