Versiunea [14.10.2020]

 • CINE SUNTEM 

Acest website https://ruxettedragan.com/  (denumit în cele ce urmează “website-ul” sau „website-ul nostru” sau în termeni similari) este deținut și operat de către Supreme Brilliance FZ-LLC, avand sediul în Business Center RAKEZ Ras Al Khaimah, înregistrat  la Ras Al Khaimah Economic Zone Authority, UAE, cu nr. 47002811/12.11.2019 (denumită în cele ce urmează “Ruxettedragan”, “noi” sau orice alt termen similar). 

Dacă doriți să ne transmiteți feedback-ul dvs. sau doriți să aflați informații suplimentare, puteți folosi formularul nostru de contact, ne puteți transmite un email la adresa faith@ruxettedragan.com

 • SCOPUL ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE 

Ruxettedragan, în calitate de operator de date cu caracter personal, prețuiește și respectă drepturile dvs. cu privire la  datele personale, care includ orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „Persoană Vizată”) . 

În acest sens, am adoptat această politică de confidențialitate (“Politica de confidențialitate”) privind folosirea de către website-ul nostru a  datelor dvs. cu caracter personal, și a altor informații pe care ni le furnizați, pentru a vă transmite detalii importante în legătură cu aspecte precum:

 1. ce tip de date personale sau alte informații colectăm, stocăm, transferăm și, în general, folosim (aceste operațiuni fiind denumite în mod generic “prelucrări” sau prin expresii similare)
 2. către cine dezvăluim aceste date;
 3. ce tip de măsuri de securitate aplicăm pentru protecția acestor date;
 4. care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita;
 5. Alte informații utile sau obligatorii potrivit REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR”).
 • CUM ȘI CAND AVEM DE-A FACE CU DATELE DVS. PERSONALE

  1. Formularul de contact 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Când completați formularul nostru de contact, noi colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Orice alte date personale dezvăluiți în cadrul mesajului de contact.

Scopul prelucrării

Datele sunt stocate în mod securizat pe server-ele noastre, cu scopul de a contacta utilizatorii website-ului nostru. 

Prelucrările prin e-mail în scop de marketing 

Numele dvs. complet și adresa dvs. de e-mail, pe care ni le furnizați când completați formularul de contact, pot fi folosite pentru a vă transmite diverse mesaje promoționale in numele Ruxettedragan (e.g. newsletter sau oferte comerciale sau reduceri promoționale).

Prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțimântul dvs. explicit (care vă este solicitat la completarea formularului de contact). Vă puteți retrage consimțământul accesând link-ul de dezabonare situat in partea de jos a fiecărui asemenea e-mail de marketing, cat si pe Website-ul nostru. In cel mult 48 de ore, vom elimina adresa dvs. de e-mail din lista noastră de e-mail marketing pentru newsletter

Durata stocării 

Datele rămân stocate la noi pentru o perioada de 3 ani ulteriori ultimei comunicări cu dvs. de asemenea puteți solicita ștergerea din baza noastră de date, prin folosirea datelor de contact din secțiunea I a acestei Politici.

Temeiul legal al prelucrării 

Art. 6, litera a) din GDPR – persoana vizată și-a dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. In acest caz, va punem la dispoziție website-ul și vă prezentăm compania noastră și serviciile noastre, pe baza solicitării dvs. de a comunica cu noi. De asemenea, consimțământul dvs. este temeiul pe care îl folosim pentru transmiterea de e-mailuri de marketing. 

Art. 6, litera f) din GDPR – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator. Este vorba de transmiterea de e-mailuri de marketing către clienții existenți, pentru care legea nu impune obținerea consimțământului expres.

  1. Facturarea și plata serviciilor Supreme Brilliance FZ-LLC

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Pentru scopul facturării și plății serviciilor contractate cu Supreme Brilliance FZ-LLC, vă vom transmite un link de plată în cadrul website-ului nostru.

Pentru a putea să emitem factura dvs. și pentru a realiza plata, vom colecta următoarele date:

 • Nume;
 • Prenume
 • Telefon 
 • Adresa de e-mail

Datele cardului dvs. de debit sau de credit nu sunt colectate de către noi și nici accesate de către noi, ci de către procesatorul nostru de plăți CCAvenue (https://www.ccavenue.com/). Aceste informații sunt furnizate în mod direct pe wbesite-ul CCAvenue. 

Durata stocării 

Datele sunt stocate pe o perioadă de până la 3 ani din momentul în care relația noastră contractuală a luat sfârșit. 

Temeiul legal al prelucrării

Art. 6, litera b) din GDPR  – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte. În mod particular, odată ce sunteți de acord cu furnizarea serviciilor noastre, deveniți o parte a contractului cu noi. Datele sunt prelucrate pentru executarea acestui contract.

Art. 6, litera f) din GDPR – Interesul legitim al operatorului de a-și proteja drepturile în cadrul termenului de prescripție relevant.

  1. Alte informații 

Noi sau partenerii noștri (cum ar fi agenții de publicitate online) putem colecta informații pseudonimizate sau anonimizate despre dvs. prin module cookie, module action tag sau alte asemenea instrumente. Pentru mai multe informații, va rugăm să consultați Politica noastră de module cookie, urmând acest link. 

 • Către cine putem transmite datele personale și informațiile pe care le prelucrăm

 • Angajații, consultanții noștri sau alte persoane autorizate, care au nevoie să cunoască aceste informații. Fiecare asemenea persoană este supusă unei obligații legale sau contractuale de confidențialitate;
 • Partenerii noștri. În această categorie pot intra persoane precum: prestatori de servicii online, furnizori de software, furnizori de servicii de webhosting, prestatori de advertising online. 

Partenerii noștri implementează măsurile de securitate necesară pentru protecția datelor personale și prelucrează aceste date exclusiv pentru scopurile menționate în această Politică de confidențialitate. 

Datele dvs. de plată (cum ar fi datele cardului dvs. de credit sau debit) sunt furnizate direct către procesatorul nostru de plăți CCAvenue. Nu accesăm sau stocăm aceste informații.

Nu vindem și nu închiriem datele dvs. personale sau alte informații furnizate către alte persoane sau companii.

 • Transfer internațional de date personale către alte persoane

Nu intenționăm să transferăm datele dvs. personale în afara Uniunii Europene.

 • Inexistența unui proces decizional automatizat 

Nu veți fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi profiling-ul, care produce efecte juridice în privința dvs. sau cu efecte similare care să vă afecteze în mod semnificativ.

 • Cum vă protejăm datele personale 

Datele dvs. personale sunt protejate printr-o varietate de măsuri de securitate,  care includ:

 • Certificate SSL  – Certificatele noastre SSL garantează cel mai înalt nivel de criptare recomandate pentru tranzacțiile online. Fiecare asemenea certificat este semnat cu semnături NIST 2048 bit și garantează până la 256 bits de criptare a datelor clienților;
 • Local, folosim calculatoare Mac care sunt protejate de parole puternice pentru fiecare dintre utilizatori, iar e-mailurile sunt stocate în mod securizat în data center-uri. 
 • Care sunt drepturile dvs. si cum le puteți exercita

Ne angajam să vă respectăm drepturile cu privire la datele personale și informațiile pe care ni le furnizați 

Pe scurt, aveți următoarele drepturi:

  1. Dreptul la opoziție al Persoanei Vizate

Persoana Vizată, pentru motive care țin de situația sa particulară, are dreptul să solicite încetarea oricărei prelucrări de date personale întemeiate pe art. 6(1)  lit. (e) sau (f) ale GDPR, inclusiv în ceea ce privește profilarea bazată pe respectivele temeiuri. Prelucrarea de date personale va încet, cu excepția situației când operatorul are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, prelucrarea și persoana vizată se opune prelucrării, datele personale nu vor mai fi prelucrate pentru aceste scopuri.

  1. Dreptul de acces. Aveți dreptul să accesați datele personale pe care le prelucram. De asemenea aveți dreptul sa obțineți informații cu privire la aspecte precum: natura, prelucrarea și dezvăluirea acestor data personale către terți, precum și la obținere unei copii a datelor personale prelucrate

  2. Dreptul la rectificare. La cererea dvs., vom rectifica orice eroare sau inexactitate privind datele dvs. personale pe care prelucrăm . 

  3. “Dreptul de a fi uitat”. Aveți de asemenea dreptul să solicitați la orice moment ștergerea datelor personale pe care noi sau partenerii noștri le prelucrăm pentru anumite motive (de exemplu: daca scopul prelucrării DCP a fost îndeplinit). Totuși, nu întotdeauna o solicitare întemeiata pe dreptul de a fi uitat va fi satisfăcuta de Operator, de exemplu: daca datele personale sunt necesare pentru apărarea unui drept în justiție al Operatorului. 

  4. Dreptul de a restricționa prelucrarea. În anumite condiții prevăzute de Lege, aveți  dreptul să restricționați prelucrarea datelor personale (de exemplu: în situația în care exactitatea sau corectitudinea DCP este contestată de Persoana Vizată). În asemenea situații, prelucrarea nu va mai putea fi efectuată decât cu consimțământul Persoanei Vizate, cu anumite excepții (de exemplu: stocarea). 

  5. Dreptul la portabilitatea DCP. Aveți dreptul să solicitați ca datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat să vă fie transmise într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; datele personale astfel furnizate pot fi transmise către alt Operator, la solicitarea persoanei vizate.

  6. Dreptul de a retrage consimțământul. Atunci când datele personale sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs., se poate retrage acest consimțământ la orice moment. Aceasta nu va afecta prelucrările efectuate în trecut, dar poate împiedica prelucrarea în viitor. 

  7. Dreptul de a se adresa autorității de supraveghere. Pentru prelucrările care intră în competenta autorităților romane, puteți adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro).

In vederea exercitării oricărui drept din cele menționate mai sus, precum și pentru a pune orice întrebare cu privire această Politică de confidențialitate, ne puteți contacta, folosind datele de contact de mai sus. 

Cele de mai sus nu afectează niciunul dintre drepturile pe care le aveți în conformitate cu legea aplicabilă. 

  1. Alte informații

Ce se întâmplă dacă refuzați să ne furnizați datele personale 

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. personale, cu toate acestea, refuzul de a  furniza informațiile necesare va face imposibilă prestarea serviciilor noastre (e.g. dacă nu ne furnizați datele de facturare și plată, nu puteți avea acces la serviciile noastre; dacă nu ne furnizați datele de contact, nu vom putea să vă contactăm, etc.). 

Modificări ale Politicii de confidențialitate 

Din timp în timp, este posibil să modificăm această Politică de confidențialitate pentru a reflecta schimbările legislative sau modificările politicilor noastre interne, ale website-ului sau ale tehnologiei pe care o folosim. Când reveniți, vă rugăm să verificați versiunea/data Politicii de confidențialitate aplicabile și eventualele amendamente survenite. 

Linkuri către alte website-uri

Acest website poate conține linkuri către alte website-uri terțe (care la rându-le pot colecta și prelucra datele dvs. personale). Prin accesarea acestor linkuri, veți deveni subiectul practicilor și politicilor respectivelor website-uri terțe. Vă încurajăm să le analizați în prealabil, și să vă luați măsurile de protecție necesare. Nu ne asumam și nu putem fi ținuți responsabili pentru asemenea practici sau politici ale acestor website-uri. 

Documente coroborate

Această Politică de confidențialitate, împreună cu Politica de module cookies (link) și Termenii de utilizare a website-ului (link) reprezintă contractul dvs. cu noi. Acest contract reglementează utilizarea website-ului, de aceea va încurajăm citiți documentele de mai sus cu atenție, coroborându-le.